Anmälan till skolan och ansökan om eftisplats

Anmälan till grundläggande utbildningen görs av vårdnadshavare till barn som är födda 2017 eller födda tidigare än 2017 och som inte har påbörjat sin skolgång.

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten kan sökas för elever som läsåret 2024 - 2025 går i årskurs 1 eller 2.

Anmälan och ansökan görs i Wilma 5 - 18.2.2024.


Offentligt, till lärare och till vårdnadshavare

Senaste notiser

Anmälan till skolan och ansökan om eftisplats