Specialdieter

Eftersom en betydande del kostnader går åt till att producera specialdieter, behöver vi vara säkra på att beställningen av specialdieter för dagisbarn, skolelever och för personal är den rätta.

Kökspersonalen har lagt märke till att många intyg är gamla, och att en del personer som beställt specialdiet lämnar den oäten och istället tar av den vanliga maten.

Många skolor och daghem i vårt land har gått in för att radikalt minska på specialdieter beträffande livsmedelsallergier.

Detta eftersom det ur näringssynpunkt inte är att rekommendera att lämna bort olika livsmedel om det absolut inte är nödvändig.

Därför är det ytterst viktigt att de intyg över specialdieter du tidigare gett till köken ännu är aktuella. Vänligen kolla upp och meddela köken.  

Dieter  
Lactosfattig eller laktosfri diet Hälsovårdarintyg
Glutenfri diet Läkarintyg
Mjölkfri diet Läkarintyg
Vegetarisk kost Hälsovårdarintyg
Allergier Läkarintyg
Övriga dieter Läkarintyg