Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

5.2.

Anmälan till skolan och ansökan om eftisplats

Anmälan till grundläggande utbildningen görs av vårdnadshavare till barn som är födda 2017 eller födda tidigare än 2017 och som inte har påbörjat sin skolgång. Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten kan sökas för elever som läsåret 2024 - 2025 går i årskurs 1 eller 2. Anmälan och ansökan görs i Wilma 5 - 18.2.2024.

Läs hela notisen KWA

20.11.2023

Tidningen hem och skola

Läs hela notisen BMN

31.8.2023

Elevhälsans kontaktuppgifter i DBS

Läs hela notisen BMN

14.8.2023

REKOMMENDATIONER GÄLLANDE SMITTOSAMMA SJUKDOMAR Uppdaterat 6.7.2023

Läs hela notisen BMN

23.8.2022

Specialdieter

Läs hela notisen CHn

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.