Ansökan om rätt till avgiftsfri skoltransport

En påminnelse om att rätt till avgiftsfri skoltransport nu skall ansökas med en e-blankett.

Ansökningstiden för läsåret 2024-2025 är öppen nu. Ansökan skall göras senast 30.4.

Bekanta er med kommunens skolskjutsprinciper.

Beslut gällande ansökningar som lämnats in senast 30.4. görs i juni. Beslut görs för ett läsår i taget.

Ifall ni inte har anhållit om skoltransport för ert barn innebär det att ett beslut om skoltransport inte kan göras, vilket i sin tur betyder att barnet inte är berättigat till skoltransport, även fastän övriga kriterier gällande skoltransport uppfylls.

OBS! Andra stadiets studeranden (Kimitoöns gymnasium) ska inte ansöka om avgiftsfri skoltransport, eftersom kommunen inte är skyldig att ordna skjuts för dem. Gymnasie elever har möjlighet att använda kommunens köptrafik (Launokorpi+taxin) men då ska turen betalas med biljetter som säljs i biblioteken på Kimitoön. Sedan kan man ansöka om skolresestöd från FPA. Mera info: Skolresestöd | Privatpersoner | FPA (kela.fi)

Vårhälsningar,

Riikka Kallio