Old announcements

All announcements are already visible.

5.2.

Kouluun ilmoittautuminen ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa perusopetukseen. Ilmoittautuminen koskee vuonna 2017 syntyneitä lapsia ja ennen vuotta 2017 syntyneitä lapsia, jotka eivät ole aloittaneet koulunkäyntiään. Oppilaalle, joka lukuvuonna 2024 – 2025 on ensimmäisellä tai toisella luokalla, voi hakea paikkaa aamu- ja iltapäivätoimintaan. Ilmoittautuminen ja hakemus tehdään Wilmassa 5 – 18.2.2024.

Read the whole announcement KWA

Anmälan till skolan och ansökan om eftisplats

Anmälan till grundläggande utbildningen görs av vårdnadshavare till barn som är födda 2017 eller födda tidigare än 2017 och som inte har påbörjat sin skolgång. Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten kan sökas för elever som läsåret 2024 - 2025 går i årskurs 1 eller 2. Anmälan och ansökan görs i Wilma 5 - 18.2.2024.

Read the whole announcement KWA

20.11.2023

Tidningen hem och skola

Read the whole announcement BMN

31.8.2023

Elevhälsans kontaktuppgifter i DBS

Read the whole announcement BMN

14.8.2023

REKOMMENDATIONER GÄLLANDE SMITTOSAMMA SJUKDOMAR Uppdaterat 6.7.2023

Read the whole announcement BMN

Old announcements

All announcements are already visible.